Hondenschool Kunos vzw

Positief omgaan met je hondVind ons op Facebook


Huisreglement

Dit reglement geldt voor iedereen die de terreinen van Kunos vzw betreedt.

Algemeen huisreglement

Aansluiting KKUSH

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie St.Hubertus (K.K.U.S.H.), waarvan zij de herzieningsovereenkomst van 12 februari 1928 van het traktaat van 6 januari 1906 erkent. Zij aanvaardt de reglementen in voege en die welke in het vervolg vast te stellen zijn, en legt zich de verplichting op hieraan te gehoorzamen.

Inschrijving

Door het versturen van het online inschrijvingsformulier verklaart de cursist zich akkoord met het huisreglement en de statuten van Kunos vzw.
De cursisten zijn verplicht hun honden te laten inenten tegen Hondenziekte, Kattenziekte, ziekte van Carré, Parvo-virus en Kennelhoest. Bij inschrijving en verlenging dient het vaccinatieboekje voorgelegd te worden. Wij aanvaarden ook titer-bepalingen.

Cursusgeld (inschrijvingsgeld + lesgeld + verzekering)

Wie inschrijft verbindt zich ertoe het inschrijf- en lesgeld te betalen. De betaling gebeurt enkel per overschrijving. Wie niet is ingeschreven kan niet deelnemen aan de lessen. Iedereen is steeds welkom om vrijblijvend te komen kijken naar onze lessen alvorens in te schrijven. Het inschrijfgeld is eenmaalig het eerste jaar. Het lesgeld en verzekering voor een volgend jaar dient voor eind januari betaald te zijn. In geen enkel geval is terugbetaling van cursusgeld mogelijk.

Gedragsregels

Elke cursist gedraagt zich zonder Kunos vzw te schaden en stelt steeds het belang van de club voorop. De rust dient bewaard te blijven in de nabije omgeving, op het hele terrein en in de kantine. Omgang met andere personen dient op een sociaal aanvaardbare manier te geschieden. Iedereen parkeert zijn auto reglementair en zonder overlast te veroorzaken. Het trainingsveld is enkel toegankelijk met toestemming of onder begeleiding van een instructeur. Het is verboden te roken tijdens de training en in de kantine. Het is verboden kinderen in de kantine of op het terrein zonder begeleiding te laten. De Raad van Bestuur wijst alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen of beschadigingen af.

Algemene omgang met de honden

Honden dienen steeds aangelijnd te zijn. Als de hond het terrein bevuild heeft, straat de geleider in voor het opruimen. De geleider heeft steeds poepzakjes bij zich. Er wordt getraint op een positieve manier zonder dwang, intimidatie of fysieke correcties. Volgende zaken zijn in de hondenschool verboden: easy-walker, wurgketting, (halve-)slipketting, stroplijn, prikband, e-collar en alle middelen die werken door toediening van een correctie. Loopse teven mogen het terrein niet betreden.

De lessen

Elke cursist is voor aanvang van de les aanwezig. De minimumleeftijd om deel te nemen aan de lessen is 16 jaar. Enkel instructeurs en trainende cursisten met hun honden hebben toegang tot het trainingsveld. U volgt de richtlijnen van de instructeur die u zal wijzen waar uw plaats is voor de les. Toeschouwers/gezinsleden kunnen de les volgen van achter de omheining en verstoren de les niet. Als de les start, sluit de instructeur de poort en kan niemand meer de terreinen betreden. Te laat komen is geen optie. De instructeurs beslissen in welke klas de cursist met zijn hond traint. Ook de overgang naar een volgende klas wordt in overleg tussen de instructeurs beslist. Lesmateriaal mag enkel gebruikt worden onder begeleiding van een instructeur.

De kantine

Momenteel is onze nieuwe kantine nog in opbouw en daarom nog niet in gebruik. Toiletten zijn wel toegankelijk bij hoge nood. Vraag hiervoor toegang aan een instructeur.  De Raad van Bestuur bepaalt de openingsuren van de kantine. Consumpties worden contant of via Payconiq op de dag zelf betaald.

Overtreding

Bij overtreding van één van deze regels heeft een bestuurslid of instructeur steeds het recht om een cursist of een bezoeker de toegang tot het terrein of activiteit te ontzeggen. Procedure tot uitsluiting van een cursist: Een overtreding kan leiden tot tijdelijk of definitieve uitsluiting. Mondelinge waarschuwing door instructeur of bestuurslid. Schriftelijke waarschuwing door de Raad van Bestuur. Tijdelijke of definitieve uitsluiting na overleg in de bestuursvergadering.

Het Bestuur of de Algemene Vergadering mag geen strafbepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende uitgenodigd is geweest zich te verdedigen. Elke persoon, getroffen door een strafbepaling waarvan de uitwerking zich beperkt tot de vereniging zelf, en die meent dat deze tegen hem genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad of het door deze laatste in haar schoot daartoe opgerichte orgaan.
Het beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging om de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. verzoekt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden.

Verzekering

Elke cursist is verplicht een verzekering afgesloten te hebben die de mogelijke schade aan derden veroorzaakt onder de verantwoordelijkheid van het cursist dekt.

Sponsoring en giften

Gegeven sponsoring of giften komen niet in aanmerking voor teruggave.

Privacy Verklaring