Hondenschool Kunos vzw

Positief omgaan met je hondVind ons op Facebook


Huisreglement

Dit reglement geldt voor iedereen die de terreinen van Kunos vzw betreedt.

Inschrijving

Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart de cursist zich akkoord met het huisreglement en de statuten van Kunos vzw.
De cursisten zijn verplicht hun honden te laten inenten tegen Hondenziekte, Kattenziekte, ziekte van Carré, Parvo-virus en Kennelhoest. Bij inschrijving en verlenging dient het vaccinatieboekje voorgelegd te worden.

Cursusgeld (inschrijvingsgeld + lesgeld)

Iedereen heeft recht op één gratis les. Vanaf de tweede les dient het cursusgeld betaald te zijn. Een lesjaar loopt voor één jaar, dag op dag. Het lesgeld voor een volgend jaar dient binnen één maand na het verstrijken van het vorige jaar betaald te zijn. De betaling gebeurt per overschrijving. In geen enkele geval is terugbetaling van cursusgeld mogelijk.

Gedragsregels

Elke cursist gedraagt zich zonder Kunos vzw te schaden en stelt steeds het belang van de club voorop. De rust dient bewaard te blijven in de nabije omgeving, op het hele terrein en in de kantine. Omgang met andere personen dient op een sociaal aanvaardbare manier te geschieden. Iedereen parkeert zijn auto reglementair en zonder overlast te veroorzaken. Het trainingsveld is enkel toegankelijk met toestemming of onder begeleiding van een instructeur. Het is verboden te roken tijdens de training en in de kantine. Het is verboden kinderen in de kantine of op het terrein zonder begeleiding te laten. De Raad van Bestuur wijst alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen of beschadigingen af.

Algemene omgang met de honden

Honden dienen steeds aangelijnd te zijn. Als de hond het terrein bevuild heeft, straat de geleider in voor het opruimen. De geleider heeft steeds poepzakjes bij zich. Volgende zaken zijn in de hondenschool verboden: easy-walker, wurgketting, slipketting, prikband, e-collar en alle middelen die werken door toediening van een correctie. Loopse teven mogen het terrein niet betreden.

De lessen

Elke cursist is voor aanvang van de les aanwezig. Enkel instructeurs en trainende cursisten met hun honden hebben toegang tot het trainingsveld. Toeschouwers verstoren de les niet. De instructeurs beslissen in welke klas de cursist met zijn hond traint. Ook de overgang naar een volgende klas wordt in overleg tussen de instructeurs beslist. Lesmateriaal mag enkel gebruikt worden onder begeleiding van een instructeur.

De kantine

De Raad van Bestuur bepaalt de openingsuren van de kantine. Consumpties worden contant op de dag zelf betaald.

Overtreding

Bij overtreding van één van deze regels heeft een bestuurslid of instructeur steeds het recht om een cursist of een bezoeker de toegang tot het terrein of activiteit te ontzeggen. Procedure tot uitsluiting van een cursist: Een overtreding kan leiden tot tijdelijk of definitieve uitsluiting. Mondelinge waarschuwing door instructeur of bestuurslid. Schriftelijke waarschuwing door de Raad van Bestuur. Tijdelijke of definitieve uitsluiting na overleg in de bestuursvergadering.

Verzekering

Elke cursist is verplicht een verzekering afgesloten te hebben die de mogelijke schade aan derden veroorzaakt onder de verantwoordelijkheid van het cursist dekt.

Sponsoring en giften

Gegeven sponsoring of giften komen niet in aanmerking voor teruggave.

Privacy Verklaring